Історія оновлень

Будівельні Технології: Кошторис 8, редакція від 11 травня 2019 року

 • В інвесторській кошторисній документації реалізований облік вартості робіт, виконаних за попередній період. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 165.
 • Реалізовані друковані форми документів: «Локальний кошторис на правах зведеного кошторисного розрахунку», «Локальний кошторис на правах договірної ціни».
 • При друку локальних кошторисів реалізована можливість вибору орієнтації сторінки «Книжкова» або «Альбомна».
 • У вікні «Ціни і тарифи» реалізована можливість видалення і заміни ресурсу в обраній позиції локального кошторису. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 122.
 • При виведенні на друк ресурсної відомості ресурси з негативними обсягами не виводяться окремими рядками, а сумуються до загального обсягу ресурсу.
 • Реалізована можливість додавання до локального кошторису групи розцінок кошторисної нормативної бази. Для вибору групи розцінок в кошторисної нормативної бази натисніть клавішу Ctrl і, утримуючи її натиснутою, клацайте мишею потрібні Вам кошторисні норми. Після чого натисніть піктограму «Додати до кошторису».
 • У вікні кошторисної нормативної бази реалізовано налаштування параметрів розрахунку одиничної вартості РЕКН. Якщо кошторисна нормативна база відкривається з локального кошторису по команді «Додати кошторисну норму», то розрахунок одиничної вартості РЕКН в кошторисній нормативній базі виконується за правилами поточної кошторисної документації. Параметри розрахунку РЕКН відображаються в кошторисній нормативній базі на вкладці "Одинична вартість» і можуть бути відредаговані користувачем. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 172.
 • Для зручності редагування коефіцієнтів у вікнах «Структура проекту» і «Локальний кошторис» на вкладці «Коефіцієнти» додано поле, в якому відображаються коефіцієнти, застосовані до поточної позиції кошторису або розділу, в форматі «Кномер = Значення;» з можливістю редагування.
 • Функція "Експертиза кошторисів" доповнена можливістю виведення на друк наочного звіту про порівняння кошторисної документації з діючими нормативами. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 235.
 • Реалізована функція порівняння акту приймання виконаних робіт з затвердженої договірною ціною. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 319.
 • Реалізована можливість створення акта приймання, що включає виконання попередніх періодів, з подальшим відображенням у довідці за Формою № КБ-3 вартості виконаних робіт з початку року і з початку будівництва до звітного місяця включно. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 304.
 • Реалізовано друк «спрощеної» Форми КБ-2в без «мінрегіонівських штанів»))). Документ Форма № КБ-2в (без посилання на додаток ДСТУ) доступний для вибору у вікні «Параметри друку».
 • При створенні будівлі додана можливість вибору організації генпідрядника (це поле не є обов'язковим). Якщо в будівлі зазначений генпідрядник найменування організації-генпідрядника автоматично виводиться на друк в актах приймання (Форма КБ-2в) та довідці Форма КБ-3 поточної будівлі.
 • При друку акту приймання виконаних робіт Форми КБ-2в додана можливість опціонально виводити на друк інформацію про генпідрядника. Якщо у вікні «Параметри друку» встановлена ​​опція «Виводити поле Генпідрядник», то в шапці Форми № КБ-2в друкується «Замовник», «Генпідрядник» і «Субпідрядник», а в підписах друкується «Замовник» та «Субпідрядник». Якщо опція «Виводити поле Генпідрядник» не встановлена, то в шапці і підписах Форми № КБ-2в друкується «Замовник» та «Підрядник».
 • При друку акту приймання виконаних робіт Форми КБ-2в у вікні «Параметри друку» додана можливість вносити додаткову інформацію, яка виводиться на друк після розрахунку акту приймання перед підписами. Детальніше див. «Керівництво користувача», стор. 299.
 • Реалізований друк довідки Форми КБ-3 з можливість налаштування орієнтації сторінки, шрифтів і підписів.
 • Додана можливість створення пояснювальної записки до договірної ціни.
 • Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів станом на 1 березня 2019 року (Випуск ЦБ №3 за березень 2019 р.).
 • Внесено усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів станом на 1 березня 2019 року (Випуск ЦБ №3 за березень 2019 р.).
 • Середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток уранодобувної промисловості визначена відповідно до листа ДП «СхідГЗК» №04-10 / 1503 від 25.02.2019 р.
 • Кошторисна нормативна база доповнена поточними ринковими цінами на будівельні матеріали та обладнання за станом на 1-й квартал 2019.
 • Кошторисна нормативна база доповнена СОУ Д.2.2-34867717-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автоматичне дугове зварювання ванним способом плавким мундштуком стиків трамвайних і залізничних рейок», (Лист ТК 311 від 23.11.2018 №192), затверджено Наказом ТОВ «ІНПАТ». Нормам присвоєно шифр НП1.
 • Кошторисна нормативна база доповнена СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційної сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм», (лист ТК 311 від 20.11.2018 №191), затверджено Наказом ТОВ «НВП «Укрвермикулит». Нормам присвоєно шифр УВ1.
 • Кошторисна нормативна база доповнена СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні теплоізоляційної сумішшю BAUWER », (лист ТК 311 від 29.01.2019 №208), затверджено Наказом ТОВ «НВП «Укрвермикулит». Нормам присвоєно шифр УВ2.
 • Кошторисна нормативна база доповнена СОУ Д.2.4-40090765-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», (лист ТК 311 від 28.01.2019 №215), затверджено Наказом ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ». Нормам присвоєно шифр СД1.
 • Внесено зміни до складу робіт СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011, таблиця ТЕ1-10106 (виключений з тексту «контрольний зразок»).
 • Реалізовано ІБД редакції 5.2.
 • Покращено завантаження кошторисної документації та договірних цін з програми «Будівельні технології - Кошторис», версії 7 до програми «Будівельні Технології: Кошторис 8».
 • При експорті кошторисної документації в файл формату СТС-7 та ИБД 5.2 реалізовано передачу коефіцієнтів до норм на нове будівництво при ремонті та реконструкції (група коефіцієнтів К149 - К152).
 • За допомогою «Історії документів» (меню «Сервіс» - «Історія») Ви зможете швидко знайти кошторисну документацію, договірну ціну або акт приймання з якими Ви колись працювали.
 • Додані «гарячі клавіші» для швидкого доступу до найбільш часто використовуваних команд кошторисної програми. Повний перелік «гарячих клавіш» див. «Керівництво користувача», стор. 396.

Будівельні Технології: Кошторис 8, редакція від 11 березня 2019 року

 • Поліпшені функції обміну кошторисною документацією і договірними цінами між 7-ю та 8-ю версіями програми Будівельні Технології: Кошторис.
 • Удосконалена функція розрахунку очікуваної вартості робіт і формування звіту по розшифровці витрат капітальних інвестицій для узгодження в НКРЕКП:
  • додана можливість створення списку робіт інвестпрограми і розподілу локальних кошторисів по роботах;
  • для об'єктних і локальних кошторисів можна встановлювати індивідуальні індекси інфляції і усереднені показники розрахунку адміністративних витрат, кошторисного прибутку та ризиків;
  • розрахунок витрат на відрядження задається по роботах інвестпрограми;
  • звіт «Розшифровка витрат капітальних інвестицій» в форматі MS Excel автоматично зберігається програмою в документах поточної будівництва.

   Інструкція з розрахунку очікуваної вартості робіт і підготовці інвестпрограми >>>


Будівельні Технології: Кошторис 8, редакція від 25 лютого 2019 року

 • Внесено показники опосередкованої вартості будівництва житла по регіонах України станом на 1.01.2019г.
  Інформація на сайті Мінрегіону України від 15 січня 2019 р.,
  Лист Мінрегіону України від 17.10.2018 №7/15.3/10900-18,
  Наказ Мінрегіону України від 06.12.2018 № 335.
 • За замовчуванням приймається значення середньомісячної заробітної плати 8527.52 грн., відповідно до листа ДП "Укрдержбудекспертиза" від 31.01.2019 року №78.
 • Внесено зміни до шаблону розрахунку заробітної плати, згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" та Галузевою угодою на 2019-2020 рік.
 • Вікно налаштувань параметрів розрахунку вартості проектних робіт доповнено можливістю опціонально включати в розрахунок вартість обладнання для будь-якої таблиці усереднених показників (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.5.3).
 • Для контролю вартості орендованих машин реалізовано розрахунок вартості машино-години за усередненими показниками з урахуванням загальновиробничих витрат, адміністративних витрат і кошторисного прибутку ("Ліміт ДСТУ"). Реалізовано звіт "Контроль ціни орендованих машин", який можна вивести на друк для локального кошторису, об'єктного кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, договірної ціни або акта приймання виконаних робіт.
 • У контекстне меню програми додані команди "Вирізати", "Копіювати", "Вставити".
 • У вікні редагування локального кошторису у контекстне меню додана команда "Видалити заголовок розділа".
 • Параметри друку ресурсної відомості доповнені опціями:
  • «Відстань перевезення» - вибір опції додає до назви ресурсу інформацію про відстань перевезення;
  • «Параметри розрахунку транспортних витрат» - вибір опції додає до назви ресурсу формулу розрахунку транспортних витрат;
  • «Примітка до ціни» - вибір опції додає до назви ресурсу примітки до ціни.
  • Вид сортування ресурсів: по найменуванню, по шифру, по спадаючій кошторисній вартості
 • Відомість ресурсів доповнено розділом "Матеріали що повертаються"
 • До відомості ресурсів включаються ресурси з нульовою вартістю.
 • Реалізовано розрахунок витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, який дозволяє розраховувати витрати на термін від 1 до 5 років з індивідуальним налаштуванням показників інфляції та запланованого відсотку виконання будівельних робіт і закупівлі обладнання.
 • При установці "Демонтажу" на позиції з видом робіт «монтаж металевих конструкцій» автоматично налаштовується застосування не нульового коефіцієнту до матеріалів, що використовуються для зварювання та різання металу (електроди, кисень, пропан та інші).
 • Норми збірника "Технічне обслуговування, ремонт і налагодження технічних засобів пожежогасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації. Прейскурант № 2661001-92" переведені на українську мову.
 • У «Особистому кабінеті» (меню «Сервіс» - «Налаштування») з'явилася можливість задати обліковий запис для швидкого доступу до сервісу нормативних документів БУДСТАНДАРТ Online прямо з кошторисної програми.
 • У «Особистому кабінеті» (меню «Сервіс» - «Налаштування») з'явилася можливість вибирати «режим доступу» до створюваних об'єктів програми (кошторисів, договірних цін та актів приймання виконаних робіт). За замовчуванням в «Особистому кабінеті» встановлена ​​опція «Об'єкти доступні тільки мені». В цьому режимі роботи все, що створює користувач кошторисної програми доступно тільки цьому користувачеві. Якщо відключити цю опцію, то всі новостворені об'єкти програми (кошториси, договірні ціни та акти) будуть доступні всім користувачам, у яких є права доступу до поточної папки або будівлі.
 • Як і раніше Ви можете надавати доступ до створених Вами об'єктів програми (кошторисів, договірних цін, актів приймання виконаних робіт) Вашим колегам в режимі «тільки читання» або «повний доступ» з можливістю редагування документа. У вікнах установки прав доступу до будівлі та кошторисної документації додані опції «встановити по папці» і «встановити по будівлі». Вибираючи ці опції, Ви можете швидко надавати доступ до створеної Вами будівлі або кошторисної документації всім користувачам, яким надано права доступу до поточної папки або будівлі.
 • «Керівництво користувача» актуалізовано і доповнено описом нових функцій.
© Computer Logic Group. All rights reserved
+38 (057) 341-80-80, оffісе@smeta.ua